Suplementacja przy niedoczynności tarczycy

Wybierając pomiędzy LT3 i LT4 jako suplementami, należy zwrócić uwagę na jakość badań. Badanie z wynikiem NOS wynoszącym sześć punktów jest uważane za wysokiej jakości. Im wyższa punktacja, tym wyższa jakość piśmiennictwa. Piśmiennictwo dotyczące tych leków zostało przeanalizowane w dwóch przeglądach systematycznych. Jeden z tych przeglądów dotyczył związku między niedoczynnością tarczycy a ryzykiem raka piersi. Autorzy obu przeglądów sugerują, że suplementacja może nie być właściwym rozwiązaniem dla każdej pacjentki.

Suplementacja hormonów tarczycy

Jeśli jesteś lekarzem rodzinnym, musisz zrozumieć związek między niedoczynnością tarczycy a suplementacją hormonów tarczycy. Choroba ta jest jednym z najczęstszych zaburzeń endokrynologicznych w Stanach Zjednoczonych, z szacunkową częstością występowania wynoszącą od 18 przypadków na 1000 osób w populacji ogólnej do 2-3% wśród starszych kobiet. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie niedoczynności tarczycy i dobranie najlepszej dla pacjenta terapii zastępczej hormonami tarczycy.

Aby zdiagnozować niedoczynność tarczycy, lekarz dokona pomiaru stężenia hormonu tarczycy we krwi. Zmierzy ilość hormonu tyreotropowego (TSH) i porówna ją z wynikami osób zdrowych. Jeśli wyniki są nieprawidłowe, oznacza to, że Twoja tarczyca jest niedoczynna i wymaga uzupełnienia hormonów tarczycy. Ponieważ hormony tarczycy są wytwarzane przez przysadkę mózgową, z czasem konieczne będzie zwiększenie dawki.

LT3 + LT4

W literaturze przedmiotu LT3 i LT4 są czasami przepisywane w przypadku niedoczynności tarczycy. Jednak dokładna rola tych hormonów jest niejasna. Podczas gdy niektórzy pacjenci z niedoczynnością tarczycy dobrze reagują na terapię LT3, u innych wyniki leczenia są gorsze od optymalnych. Pacjenci ci mogą jednak odnieść korzyści z połączenia tych dwóch hormonów.

Chociaż wyniki tego badania nie są jeszcze ostateczne, dostarczają ważnych informacji na temat skuteczności leczenia. Opublikowano w sumie 28 konsensusów, w tym 13 o 100% zgodności. Kryteria wyboru tych badań były następujące: preferencje pacjentów, badania, w których badano polimorfizmy hormonów tarczycy, oraz pacjenci niezadowoleni z dotychczasowej terapii. Kolejną kwestią do rozważenia jest dawka LT3.

Przeczytaj również:  Czym są - Leki alkilujące oraz jaka jest ich rola w onkologii

Monoterapia LT4

Chociaż generalnie zaleca się monoterapię LT4 u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, najnowsze włoskie wytyczne sugerują, że terapia skojarzona jest lepsza niż stosowanie pojedynczego leku. Takie połączenie jest wskazane u pacjentów z niedoczynnością tarczycy z utrzymującymi się objawami i niższym stężeniem TSH niż u pacjentów po tyreoidektomii. Zalecana dawka tego połączenia wynosi od trzynastu do dwudziestu miligramów/kg/dobę. Ponadto dawka początkowa leku powinna być wyższa niż dawka LT3, aby uniknąć działań niepożądanych.

Hormon D2 jest obecny w jądrach podwzgórza i stymuluje syntezę TSH. TSH jest następnie transportowany przez układ wrotny przysadki do komórek pęcherzyków tarczycy, gdzie aktywuje przemianę T4 w T3.

Metaanaliza dotycząca niedoczynności tarczycy i ryzyka raka piersi

W tej metaanalizie zbadano związek między nadczynnością tarczycy a ryzykiem zachorowania na raka piersi. Wykorzystując dane z duńskiego rejestru krajowego, oceniono związek bez stratyfikacji wiekowej. Podobne wyniki zaobserwowano dla nadczynności i niedoczynności tarczycy. Badacze analizowali również wpływ opcji leczenia, takich jak MHT, na ryzyko zachorowania na raka piersi. Ta metaanaliza opiera się na dwóch niezależnych badaniach.

W metaanalizie tej zestawiono dane z badań kliniczno-kontrolnych i kohortowych. Przeprowadzono ją na podstawie badań opublikowanych między 1996 a sierpniem 2020 roku. Wyszukiwanie było ograniczone do publikacji anglojęzycznych i obejmowało badania opublikowane w ciągu ostatnich dwóch dekad. Nie uwzględniono badań, które nie zostały opublikowane w języku angielskim lub których pełny tekst nie był dostępny. Badacze wykluczyli również badania z niekompletnymi danymi lub brakującymi danymi. Przegląd ten podkreśla znaczenie bezstronnej metaanalizy.