Czym są – Leki alkilujące oraz jaka jest ich rola w onkologii

Leki alkilujące są często nazywane lekami przeciwnowotworowymi. Stosuje się je więc głównie, u pacjentów, którzy cierpią na różne rodzaje nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych. Charakteryzują się one dość wysoką skutecznością działania. Leki alkilujące- co warto o nich wiedzieć?

Leki alkilujące- podział

Leki alkilujące to leki występujące pod fachową nazwą cytotoksycznych lub cytostatyków. To właśnie te leki stosowane są w przypadku wyleczenia lub niezwykle długotrwałej reemisji choroby nowotworowej, szczególnie jeśli wykazuje ona niezwykłą wrażliwość na postępowanie chemioterapeutyczne. Wówczas stosowanie leków alkilujących jest tak zwanym postępowaniem radykalnym. Warto również podkreślić, że leki alkilujące stosuje się również w przypadku przedłużenia życia chorych na nowotwory, w przypadku których zastosowane leczenie nie przyniosło oczekiwanych korzyści, a także w przypadku, gdy niezbędne jest złagodzenie objawów choroby nowotworowych, jednak tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy korzyści z zastosowania leków alkilujących znacznie przewyższają ryzyko pogorszenia się stanu chorego lub nawet ryzyka zgonu. Wówczas można mówić o tak zwanym postępowaniu paliatywnym. Co więcej cystostatyki czyli leki alkilujące stosuje się również celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia odporności nowotworu na dotychczasowe leczenie. Wówczas niezbędne jest ustalenie schematów terapii wielolekowej, którą postawę stanowią zawsze około 2-3 rodzaje leków alkilujących, które stosowane są w odstępach 21 lub 28 dni. Leki cystostatyczne są niezwykle zróżnicowane, pod względem zarówno mechanizmu działania, fazy cyklu komórkowego w której wywierają efekt jak i pod względem budowy chemicznej. Z tego też względu medycyna dokonała usystematyzowania leków alkilujących, a ich podział przedstawia się następująco:

  • leki o działaniu alkilującym
  • leki antymetabolity
  • leki antybiotyki przeciwnowotworowe
  • leki które są pochodną podofilotoksyny
  • leki alkaloidy roślinne
  • taksoidy
  • leki które są pochodną kamptotecyny

Leki alkilujące- charakterystyka

Skoro znany jest już podział leków alkilujących, a także sytuacje, w których się je najczęściej wykorzystuje, przyszła pora na scharakteryzowanie tej grupy medykamentów. Otóż co jest istotną działania leków alkilujących, a także od czego zależy ich wysoka skuteczność? Warto przypomnieć w tym momencie, że leki alkilujące, wykazują się największą efektywnością w leczeniu różnego rodzaju raka, spośród wszystkich innych leków nowotworowych. Tak więc leki alkilujące- jaka jest ich charakterystyka? Otóż śmiało można powiedzieć, że mechanizm działania tych leków jest niezwykle zaawansowany, co bez wątpienia przyczynia się do ich wysokiej skuteczności. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że leki te opierają swoją zasadę działania na stworzeniu związków chemicznych, z różnymi grupami funkcyjnymi cząsteczek, które znajdują się w organizmie chorego na nowotwór. To właśnie te cząsteczki maja niebagatelny wpływ na to, że komórki nowotworowe mogą poprawnie funkcjonować i rozwijać się. Do tych cząsteczek śmiało możemy zaliczyć np.: DNA, RNA  oraz wszystkie enzymy i hormony, które posiadają białkową strukturę. Proces ten jest możliwy dzięki alkilacji, która z kolei odpowiedzialna jest za upośledzenie wszystkich, podstawowych procesów życiowych komórki nowotworowej, w dużej mierze odbywa się to poprzez aktywność biologiczną DNA. Leki te, bez względu na to w której fazie cyklu komórkowego zostały podane, wykazują najsilniejszą aktywność podczas wkroczenia komórki nowotworowej w fazę S. Wówczas syntezuje ona duże ilości białek, a także DNA oraz RNA. Największe działanie cystostatyczne leków alkilujących objawia się wobec komórek, które mają tendencję do szybkiego dzielenia się. Leki alkilujące stosuje się zarówno w monoterapii oraz politerapii w przebiegu białaczki i chłonniaków oraz nowotworów narządowych.

Przeczytaj również:  Witamina D - wpływ na zdrowie

Dodaj komentarz