Nowotwory u dzieci – germinalne

Nowotwory germinalne u dzieci stanowią jedne, z najczęściej diagnozowanych złośliwych chorób. Mali pacjenci i ich organizm musi więc przygotować się na ciężko i często nie równą walkę. Tak więc nowotwory u dzieci- germinalne, co należy o nich  wiedzieć?

Nowotwory u dzieci- germinalne

Nowotwory germinalne są najczęściej nowotworami, które wywodzą się z płaszczyzny pierwotnych komórek rozrodczych. Co więcej różnicują się one jedynie na poszczególnych etapach. Warto wiedzieć, że nowotwory germinalne u dzieci stanowią około 4 % wszystkich nowotworów, które atakują małych pacjentów i co najgorsze, charakteryzują się one ogromną złośliwością. W naszym kraju wykrywa się nawet do 90 przypadków rocznie zachorowania na tego typu nowotwory u dzieci, które nie skończyły jeszcze 18 roku życia. Częściej występują one u dziewczynek, a co więcej szczyt ich zachorowań przypada na okres od 1 do 6 roku życia, a także na okres dojrzewania i wzmożonego rozwoju. Warto wspomnieć, że ciężko jednoznacznie zdefiniować, co predysponuje małych pacjentów do rozwoju nowotworów germinalnych. Otóż zwykło się wskazywać na samą dygenezję gonad a także polipowatość jelit. Co więcej czynnikiem wskazującym na wysokie ryzyko jest również ataksja-teleangiektazja oraz zespół Turnera i zespół Klinefeltra. 

Nowotwory u dzieci- germinalne- objawy i wczesne wykrycie

Szybkie rozpoznanie wystąpienia nowotworów germinalnych u małych pacjentów, najczęściej daje spore szanse na wyleczenie. Niemniej jednak objawy kliniczne są ściśle uzależnione od lokalizacji pierwotnego ogniska, a także od występowania ewentualnych przerzutów oraz od samego stadium zaawansowania choroby. Warto zauważyć, że w przypadku około 10% guzów germinalnych zlokalizowane są one wewnątrzczaszkowo, a w pozostałych 90% przypadków pozaczaszkowo. U dzieci jednak pojawiają się one najczęściej w okolicy krzyżowej kręgosłupa. Kolejnymi miejscami występowania nowotworów germinalnych są również:

  • jajniki 
  • jądra
  • okolica zaotrzewnowa czyli tylna część jamy brzusznej
  • śródpiersie- głównie okolica klatki piersiowej
  • szyja
  • podstawa czaszki
Przeczytaj również:  Nowotwory u dzieci – nowotwory kości i tkanek miękkich

Guzy jajnika często charakteryzują się ogromnymi rozmiarami i doprowadzają do powiększenia się obwodu brzucha, co najczęściej zauważają sami rodzice. Towarzyszą im bóle w podbrzuszu, a także objawy ucisku na narządy przewodu pokarmowego i drogi moczowe. Pojawiają się również symptomy wskazujące na przebieg tak zwanego „ostrego brzucha” co jest reakcją na skręt jajnika. Jeśli guzy występują w okolicy jąder, to pojawia się w jego okolicy obrzęk, który nie jest bolesny, a także wyczuwalne podczas dotyku zgrubienie. Najbardziej charakterystyczne nowotwory germinalne dla wieku niemowlęcego pojawiają się zaś w okolicy kręgosłupa, a ich objawy są uzależnione od tego, w jaki sposób rozrasta się guz. Niemniej jednak wraz z upływem czasu może pojawić się zniekształcenie kości krzyżowej, a także zaburzenia defekacji oraz mikcji. Występują również objawy neurologiczne, związane z uciskiem guza na poszczególne nerwy, co może nawet doprowadzić do porażenia kończyn dolnych i niedowładów. W przypadku guzów, które pojawiają się w okolicy śródpiersiowej, dziecko może odczuwać znaczne problemy z oddychaniem, jednak u osób starszych, guz ten początkowo może nie dawać żadnych objawów.

Nowotwory u dzieci- germinalne- jak ocenić stadium zaawansowania?

Ocenę staniu zaawansowania nowotworu, dokonuje się na podstawie:

  • lokalizacji i zaawansowania guza pierwotnego
  • zajęcia poszczególnych węzłów chłonnych
  • obecności przerzutów do innych narządów

Na podstawie wyżej wymienionych czynników dokonuje się klasyfikacji nowotworu. Niemniej jednak istnieją również sposoby klasyfikacji guzów w zależności od zajęcia również innych narządów. 

Dodaj komentarz