Chemioterapia indukcyjna lub neoadjuwantowa

Ten artykuł poświęcony jest charakterystyce rodzajów leczenia stosowanego podczas terapii pacjentów onkologicznych. Opisuje zasady ich dobierania do konkretnego przypadku u pacjenta.  

Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z lekarzmedycyny24.pl

Czym jest Chemioterapia?

Chemioterapia jest najpopularniejszym sposobem leczenia, któremu poddaje się pacjentów chorych na nowotwory złośliwe. Ma na celu pozbycie się z organizmu komórek rakowych i zapobieganie ponownemu ich namnażaniu a więc powrotowi nowotworu. W zależności od rozpoznanego rodzaju nowotworu i stadium choroby, chemioterapia może być stosowana zarówno przed zabiegiem operacyjnym polegającym na usunięciu guza nowotworowego, jak i po zabiegu aby zapobiegać nawrotom nowotworu. Chemioterapia w uzasadnionych przypadkach medycznych jest łączona z leczeniem za pomocą radioterapii. 

Chemioterapia indukcyjna jest przeprowadzana na początku leczenia onkologicznego w celu przygotowania do operacji usunięcia złośliwego guza. Zaś po tym zabiegu stosowane jest leczenie uzupełniające minimalizujące ryzyko nawrotu choroby u choroby. 

 Chemioterapia indukcyjna

Chemioterapia indukcyjna jako forma leczenia jest wybierana jako uzupełnienie innych metod terapii walki z nowotworem. Najczęściej stosuje się leki takie jak bleomycynę, cisplatynę, 5-fluorouracyl, docetaksel, i metotreksat. Leczenie indukcyjne stosuje się w przypadku leczenia różnych form raka takich jak mięsak tkanek miękkich, rak odbytu, rak pęcherza i rak krtani.

Chemioterapia indukcyjna podawana jest przed zabiegami promieniowania. Może pomóc to w tym, żeby guz był bardziej dostępny i podatniejszy na  jego skutki. Naczynia krwionośne  są otwarte, co pozwala na przepływ przez leki swobodnie. W niektórych przypadkach przepływ krwi może być poprawiona dzięki zastosowaniu chemioterapii. Zwiększa to oddziaływanie promieniowania na nowotwór.  Od efektów leczenia indukcyjnego będącego etapem terapii zależy dobór trafnego leczenia farmakologicznego.

Skuteczność leczenia za pomocą terapii indukcyjnej może być zależne od tego, na ile komórki nowotworowe są odporne na stosowane środki farmakologiczne. Jeżeli okaże się, iż nowotwór jest oporny na leki lekarze modyfikują dalsze kroki terapii. 

Przeczytaj również:  Chemioterapia skojarzona z radioterapią (równoczasowa)

Chemioterapia neoadjuwantowa

Chemioterapią neoadjuwantową nazywa się działania przeprowadzane  przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia obszaru zajętego przez nowotwór. Głównym ich celem jest jak największe zmniejszenie guza aby łatwo dało się go wyciąć. Czasami udaje się nawet spowodować całkowitą remisję choroby – nowotwór przestaje istnieć. 

Na początku leczenia chemoterapią neoadjuwantową następuje szybkie zmniejszenie się ilości komórek nowotworowych krążących w organiźmie chorego. Jednakże już w trakcie terapii następuje z powrotem namnożenie się komórek rakowych. Ma to miejsce zwłaszcza gdy udało się już usunąć guza pierwotnego, nowotwór wtedy może powrócić. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie aż do ponownej poprawy – zmniejszenia się liczby komórek nowotworowych w organiźmie. 

Jeżeli zaś mimo zastosowanej chemioterapii neoadjuwantowej nie zaobserwowano zmniejszenia się guza i remisji zachodzi konieczność zmodywikowania stosowanych metod leczenia. Taka sytuacja jest oznaką tego, że dotychczasowe działania walki z chorobą nowotworową są niewystarczające. 

Nagły wzrost ilości komórek nowotworowych w organiźmie podczas gdy masa nowotworowa jest atakowana podczas stosowania chemioterapii wynika stąd, że guz kurcząc się uwalnia do krwii ocalałe komórki. Jest to możliwe nawet wtedy gdy doszło do całkowitej remisji choroby nowotworowej. W celu zmniejszenia ryzyka powstania przerzutów terapie należy na bieżąco modyfikować i stale stosować aż do uzyskania dobrych efektów. Należy testować różne warianty leczenia za pomocą chemioterapii by znaleźć taką, jaka będzie działała najskuteczniej. 

Po chemioterapii neoadjuwantopowej następuje chirurgiczne usunięcie ewentualnych pozostałości guza razem z marginesem zdrowych tkanek. Taki zabieg również jest stosowany po to aby zminimalizować nawrót choroby. Stosuje się wnikliwą obserwację pooperacyjną. 

Dodaj komentarz