Nowotwory u dzieci – nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Dzieci są istotami niewinnymi i zwykle nikt z nas nie podejrzewa, że ich niewielkie organizmy mogą być toczone przez tak podstępne choroby, jakimi są nowotwory. Tak więc nowotwory u dzieci- nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Co należy wiedzieć?

Prezentowany artykuł jest dowodem owocnej współpracy z dentystka.info

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci- czynniki ryzyka

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są niezwykle podstępnymi i trudnymi do wyleczenia guzami. Tak naprawdę, powinno się tu mówić o pierwotnych nowotworach układu nerwowego, które są najczęstszymi rodzajami nowotworów litych, jakie występują u dzieci zaraz po białaczkach. Co ciekawe, to właśnie tego typu nowotwory stanowią aż około 20% wszystkich nowotworów, które diagnozowane są u małych pacjentów. Niemniej jednak w naszym kraju, sama zachorowalność na guzy ośrodkowego układu nerwowego wynosi około 29 przypadków na jeden milion populacji w wieku od 0 do 17 lat. W jakim więc więc te nowotwory atakują najczęściej? Otóż najliczniejszą grupę dziecięcych pacjentów stanowią ci w wieku od 1 do 10 lat. Co ciekawe, częściej nowotwory te diagnozuje się u chłopców niż u dziewczynek. Warto więc poznać czynniki ryzyka, które predysponują małych pacjentów do rozwoju tych chorób nowotworowych. Niestety jednak medycyna nadal pozostaje niepewna co do powstawania guzów mózgu u tak młodych osób. Niemniej jednak zgodnie specjaliści wskazują, że pierwszym elementem, który zwiększa ryzyko zachorowalności na guza mózgu jest niedobór w systemie immunologicznym dziecka, a także niektóre choroby i wady genetyczne jak np. nerwiako-włókniakowatość zarówno typu I jak i II, oraz stwardnienie guzowate, czy zespół Li-Fraumeni oraz choroba von Hippel-Lindau. Co więcej wpływ na powstawanie guzów mózgu maja również pestycydy oraz promieniowanie.

Przeczytaj również:  Nowotwory u dzieci – germinalne

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci- objawy i wykrycie

Nie da się ukryć, że jedynie wczesne wykrycie guza mózgu, daje szanse na zakwalifikowanie pacjenta do operacyjnego leczenia jego usunięcia. Im choroba bardziej postępuje, tym trudniej jest usunąć rozległą masę z obszaru ośrodkowego układu mózgowego i można skupić się jedynie na przedłużenie życia pacjenta, nawet w tak młodym wieku. Jakie są więc pierwsze objawy nowotworów ośrodkowego układu nerwowego? Otóż w pierwszej kolejności są to objawy powiązane ściśle ze wzrostem samego ciśnienia wenątrzczaszkowego. Dzieci wówczas mogą borykać się z porannymi wymiotami, nawet na czczo, nawracającymi i niezwykle silnymi bólami głowy. Co więcej wyróżnia się również cały szereg objawów neurologicznych jak np. pojawienie się zeza, zaburzeń przełykania, a także problemów z chodzeniem i utrzymaniem równowagi. Pojawiają się także silne drgawki oraz problemy z widzeniem. Jeśli jednak guzy zlokalizowane są w rdzeniu kręgowym, wówczas do najczęstszych objawów można zaliczyć:

  • bóle kości grzbietowcy, które nasilają się szczególnie mocno i dokuczliwie w nocy
  • niedowłady kończyn, które mogą prowadzić nawet do porażenia
  • zaburzenie funkcji zwieraczy
  • postępujące skrzywienie kręgosłupa
  • zaburzenia czucia
  • zaburzenia chodu

Warto jednak wspomnieć, że pierwsze, pojawiające się objawy nie zawsze mogą konkretnie wskazywać na obecność guza w ośrodkowym układzie nerwowym. Często są one dość słabo zaznaczone i można pomylić je z innymi chorobami, które są charakterystyczne dla wieku dziecięcego. Niemniej jednak w przypadku nowotworów u dzieci w ośrodkowym układzie nerwowym, objawy pojawiają się dość wcześnie nawet jeśli guz jest jeszcze małych rozmiarów. Może jednak się również tak zdarzyć, że nowotwór rozwija się zbyt wolno, a pierwsze objawy wystąpią dopiero w momencie, kiedy guz będzie już pokaźnych rozmiarów. Ze względu również na to, że guzy mogą być zlokalizowane w różnych obszarach ośrodkowego układu nerwowego, mogą towarzyszyć im przeróżne objawy zarówno o podłożu neurologicznym jak i o podłożu drobnoustrojowym. 

Przeczytaj również:  Nowotwory u dzieci – nowotwory kości i tkanek miękkich

Dodaj komentarz