Leczenie ukierunkowane molekularnie (celowane)

Diagnoza, a także terapia większości nowotworów w dalszym ciągu sprawia, że medycyna może czuć się nieco bezradna. Niemniej jednak, celem przedłużenia życia pacjentów, a być może nawet celem ich całkowitego wyleczenia, stosuje się dość niestandardowe rozwiązania. Tak więc czym jest leczenie ukierunkowane molekularnie?

Leczenie ukierunkowane molekularnie jako skuteczna forma terapii nowotworowej

Wspomniane już, że medycyna celem skutecznej terapii nowotworów, często musi korzystać z innowacyjnych i często nieoczywistych metod. Jedną z nich, która zapowiada się niezwykle obiecująco jest leczenie ukierunkowane molekularnie, często nazywane również terapią celową. Głównym zadaniem tej metody terapii jest przede wszystkim poprawa skuteczności w leczenie nowotworów, a także znaczne wydłużenie życia u pacjentów, z rozpoznanym, zaawansowanym stadium nowotworu. Leczenie ukierunkowane molekularnie ma ogromny związek z rozwojem genetyki, a także ze stałym poszerzaniem się wiedzy odnośnie biologii nowotworów, szczególnie tych o złośliwym nacechowaniu. W związku z tym stale odkrywane są nowe zaburzenia genetyczne, które mogą bezpośrednio stanowić przyczynę rozwijania się w organizmie komórek nowotworowych. Terapia celowana czyli leczenie molekularne często określane jest mianem terapii personalizowanej, jednak to co najważniejsze to fakt, że ten rodzaj terapii znacznie przyczynił się do poszerzenia wiedzy i ogromnego postępu w zakresie leczenia nowotworów, szczególnie nowotworów złośliwych. Zastosowanie leczenia celowanego jednak nie jest takie proste. Wymaga ono bowiem określenia, czy u danego pacjenta występuje schorzenie, które wykaże się responsywnością na zastosowany lek. Zanim więc zostanie ono wdrożone, niezbędne jest poddanie chorego szeregowi testów molekularnych. Terapia molekularna jest zaliczana do form leczenia nowotworów na równi z chemioterapią, chociaż wyróżnia ją fakt, że nie wykorzystuje się leków potocznie nazywanych cystostatykami. Leczenie ukierunkowane molekularnie opiera się na lekach molekularnie zaplanowanych, które działają w oparciu o wykorzystanie mechanizmów komórkowych. Mówiąc prościej blokują te receptory, które są odpowiedzialne za produkcję komórek nowotworowych. Terapia odbywa się w ramach leczenia personalizowanego, więc niezbędna jest wystarczająca wiedza odnośnie genezy danego nowotworu, a także zmian molekularnych jakie zaszły w obrębie patogenu.

Przeczytaj również:  Jak przebiega immunoterapia w przypadku nowotworu?

Leczenie ukierunkowane molekularnie- kiedy można je zastosować?

Jeśli podjęta została decyzja o zastosowaniu leczenia molekularnego, pierwszym czynnikiem determinującym rzeczywistą korzyść z tego rodzaju terapii, jest dokładne poznanie profilu nowotworu. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań molekularnych, które maja doprowadzić do podjęcia ostatecznej decyzji o zastosowaniu tej formy terapii lub też nie. Należy określić chociażby ekspresje receptorów nowotworu na błonie komórkowej, a także zbadać czy podlega on wpływowi innych czynników. Koniecznie należy również stwierdzić, czy zastosowanie danego leku rzeczywiście zablokuje receptory i zniszczy komórki w ognisku nowotworowym, czy też nie będzie to możliwe. Niezbędne jest również oszacowanie, czy organizm pacjenta będzie wstanie dobrze znieść skutki uboczne, od których terapia molekularna niestety nie jest wolna. Mogą pojawić się różnorodne odczyny skórne, trądzik, a także problemy w obrębie układu pokarmowego. Warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych rodzajów raka, a w szczególności nowotworów heterogennych, terapia molekularna może nie przynieść pozytywnego efektu. Każdy chory również będzie reagował inaczej na podany lek. Tak więc mimo iż z leczeniem ukierunkowanym molekularnie wciąż wiążą się duże nadzieje, potrzeba dalszego zgłębiania wiedzy, by oszacować skuteczność przeciwko każdemu z rodzajów nowotworu.