Chemioterapia wielolekowa

Pacjenci cierpiący na różnorodne rodzaje nowotworów, doskonale zdają sobie sprawę, że to właśnie chemioterapia jest najczęściej jedynym rozwiązaniem i szansą na przedłużenie życia. Niekiedy jednak nowotwory złośliwe nie reagują na typową chemioterapię, więc stosuje się chemioterapię wielolekową. Na czym ona polega?

Na czym polega chemioterapia wieloelkowa?

W pierwszej kolejności, zanim przejdziemy do scharakteryzowania terapii wielolekowej, warto zdać sobie sprawę, co w ogóle jest jej istotą. Otóż okazuje się, że chemioterapia wielolekowa jest jedną z podstawowych metod leczenia, które stosowane są głównie w przypadku nowotworów złośliwych. Są to szczególne typy nowotworu, które niestety nie reagują na inne formy leczenia, a także są jednymi z najgorzej rokujących typów nowotworów. Przeżywalność pacjentów cierpiących na nowotwory złośliwe niestety jest niezwykle niska, a statystki odnośnie wykrywalności nowotworów złośliwych są wręcz zatrważające. W strukturze wykrywalności wszystkich typów raków w naszym kraju, to właśnie nowotwory złośliwe cechują się największym wskaźnikiem. W związku z tym głównym zadaniem i celem w jakim stosuje się terapię wielolekową jest przede wszystkim zniszczenie komórek nowotworowych, przy pomocy odpowiednich leków nowotworowych, które stosuje się naprzemiennie lub wszystkie razem, w odpowiednich odstępach czasu. Warto w tym momencie zaznaczyć, że jedną z głównych cech nowotworów złośliwych jest ich niewyobrażalna zdolność do bardzo szybkich podziałów komórkowych, czyli wzrostu guza w danym narządzie. Co więcej, podziały te z reguły są niczym nie ograniczone i postępują w prawdziwie zastraszającym tempie. Rola chemioterapii wielolekowej jedna jest dość skomplikowana. Z jednej strony przyczynia się ona do zniszczenia szkodliwych komórek nowotworowych, jednak z drugiej zaś strony, doprowadza ona również do zniszczenia prawidłowych komórek, które funkcjonują w organizmie. Na szczęście dla wielu pacjentów jednak, komórki wytwarzane przez organizm mają ponadprzeciętną zdolność zachowania swojej wydolności, a także odpowiednie mechanizmy, które pozwalają im na skuteczną naprawę uszkodzeń, które zostały spowodowane właśnie chemioterapią wielolekową. Co ciekawe, warto wspomnieć również, że komórki nowotworów złośliwych są tych mechanizmów całkowicie pozbawione, a to sprawia, że po każdorazowym podaniu chemioterapii wielolekowej, znaczna ich część ulega destrukcji.

Przeczytaj również:  Chemioterapia indukcyjna lub neoadjuwantowa

Chemioterapia wielolekowa- jak się ją podaje?

Wspomniane już zostało, że chemioterapia wielolekowa jest kombinacją różnych leków przeciwnowotworowych, które stosowane są w zalecanych odstępach czasowych. Niemniej jednak jak podaje się choremu chemioterapię wielolekową? Otóż należy zaznaczyć, że najczęściej jest ona podawana w formie dożylnej. Wówczas mieszankę leków umieszczonych w kroplówce, podaje się do żyły, a po każdej sesji igłę usuwa się z żyły. Chemioterapię wielolekową stosują wie kilkukrotnie, czyli występują one w tak zwanych cyklach, najczęściej co 3 tygodnie, choć częstotliwość ta może ulegać zmianom. Warto zaznaczyć, że częste zakładanie wkłucia dożylnego jest niezwykle kłopotliwe, a wręcz bolesne i niezwykle trudne. Jeśli więc pacjent jest świadomy, że będzie musiał chemioterapię wielolekową często powtarzać, o wiele lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie portu naczyniowego. Są one wszczepiane pod skórę w znieczuleniu miejscowym. Są to niewielkie urządzenia o średnicy nie przekraczającej 2-3 centymetrów i łączy się je ze skóra z cewnikiem, a także z żyłą, która ma największych przepływ krwi- zwykle jest to żyła centralna. Zastosowanie portów znacznie zmniejsza dyskomfort i ból pacjenta z częstymi wkłuciami do żył, a urządzenie to może zostać bezpiecznie usunięte z organizmu po zakończeniu leczenia. Chemioterapię wielolekową można podawać również droga doustną w postaci kombinacji tabletek, droga domięśniową lub bezpośrednio w miejsce występowania nowotworu.

Dodaj komentarz